DIREKTORI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Nama Lengkap
SITI MARFUAH, S.Pd.T.,M.Pd.
NIK
1971056609770002
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Bantul
Tanggal Lahir
26 September 1979
Jenis GTK
Kepala Sekolah